Kingfisher Recruitment Legal

I Algemeen 

Kingfisher Recruitment BV is een onderneming, opgericht naar Belgisch recht in 2019 met als doeleinden het bemiddelen en plaatsen van kandidaten bij ondernemingen op permanente of tijdelijke basis. 

Wij hechten als onderneming veel belang aan de bescherming en verwerking van jouw persoonsgegevens. In huidige privacyverklaring willen we transparant zijn over de verzameling van deze gegevens alsook hoe we hiermee intern omgaan. 

We verwerken en verstrekken jouw gegevens enkel en alleen voor doeleinden waarvoor deze aan onze onderneming of aan onze consultants zijn bezorgd. 

Indien je vragen hebt over deze verklaring of specifieke vragen hebt omtrent jouw gegevens, kan je steeds met ons contact opnemen via volgende mogelijkheden : 

Per mail : philippe@kingfisher-recruitment.be 
Per brief : Kingfisher Recruitment : 2200 Herentals, Herenthoutseweg 236 
Per telefoon : 0468 15 00 50


II Toepassing 

Huidige verklaring is van toepassing op alle kandidaten  en ondernemingen die persoonlijke gegevens hebben bezorgd met het oog op advisering, hulp of belangstelling met betrekking tot bepaalde vacatures.  

Kingfisher Recruitment BV verwerkt jouw gegevens met de volgende doeleinden : 

Ter specifieke voorstelling bij de besproken ondernemingen zodat je kennismakingsgesprekken kan voeren met potentiële interessante nieuwe bedrijven en functies. 
Zodat we je correct op de hoogte kunnen houden van nieuwe functies of vacatures binnen je eigen wensen en regio.
Met het oog op opvolging om te luisteren of je noden en behoeften zijn gewijzigd zodat we je vervolgens adequate vacatures bezorgen in lijn met je verwachtingen. 

Wij verhuren of verkopen op geen enkel moment uw gegevens aan derde partijen of enig commercieel doeleind.

Onze medewerkers zijn sterk opgeleid omtrent de bescherming van uw gegevens en zijn geheimhouding verplicht met het oog op een correcte en discrete verwerking. 

III Recht tot inzage en verwijdering

In elk geval heb je recht op inzage van je persoonlijke gegevens. Ten allen tijde mag je ons contacteren met het oog op verbetering, aanvulling of wijziging. 
Tevens heb je het recht op verwijdering van deze gegevens die wij van jou ontvangen hebben. Wij zullen dit verzoek steeds zorgvuldig onderzoeken en behandelen. 
Wanneer je klachten hebt, vragen we specifiek om dit schriftelijk te melden via mail of brief op bovenstaande adressen.